ebağış Beta Yayınına Başladı!

Sivil toplum kuruluşlarına yıllardır özel projeler geliştiren Fabrikod, ebağış projesiyle birlikte SaaS modeliyle tüm dernek ve vakıfların işlerini kolaylaştırmayı amaçlıyor.